Mora IK’s
värdegrund

Vi inom Mora IK vill ge ungdomarna kamratskap, trygghet och uppfostran så att alla uppträder på rätt sätt, kan samarbeta med andra människor och respekterar egna ledare, motståndare och funktionärer. Som aktiv spelare, ledare och förälder vill Mora IK att du tar del av vår ungdomsfolder och sprider den till andra intressenter både inom och utanför föreningen.

“Så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt”

– Riksidrottsförbundet

UNGDOMSEKTIONENS MÅL

☛ Främja ishockeyidrotten i Mora och Dalarna.

☛ Bedriva och utveckla ishockeyn utifrån barn och ungdomars behov.

☛ Ge individen möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

 ☛ Värna om det betydelsefulla ideella arbetet.

☛ Skapa ett livslångt intresse för ishockey och idrott för våra barn och ungdomar.

Verksamhetsidé (se stadgar, ändamål)

Mora IK ska vara en naturlig plattform när det gäller upplevelser och utveckling. Detta ska uppnås genom en sund & stark idrottslig verksamhet.

Vision:

Mora IK arbetar för att  skapa landets bästa plattform för ungdomar och främja  ett aktivare liv året runt. Vi vill också bidra till elitidrottens utveckling.

Mål:

Utbildning av högsta nationell och internationell nivå inom vår sport.

Värdegrund:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Fair Play och Respekt
  • Engagemang/Tävla

Verksamhetsplan:

  • Säsongplanering varje lag ( Is, Fys, Teori)
  • Tränarträffar
  • Föräldrainfo/ utbildning
  • Uppstart nybörjare