Ekonomi

Mora IK vill tillsammans med ungdomssektorn eftersträva att skapa en god ekonomi för våra ungdomslag. Målsättningen är att våra barn skall få de möjligheterna till att träna, spela och ha kul utan att det skall kosta en “förmögenhet” för våra föräldrar i pengar och nedlagd tid.

Vi har också ett avtal med Vasaloppet där vi skall lägga ett antal timmar för att få servera mat under Vasaloppssöndagen och Cykel Vasan. Dessa timmar sköts idag av Juniorer och U16 laget.

Ni har också möjlighet att skapa era egna lagintäkter genom diverse arbete om det krävs.

Varje år skapar vi en budget per lag och följer upp varje lag med månadsrapporter från vår ekonomiavdelning. Ni som föräldrar har givetvis en stor påverkan på hur ni hanterar budget genom att spara eller tjäna pengar till ert lag. Målsättningen är inte att varje lag skall generera en massa vinst utan klubben vill att ett överskott. Då har vi en buffert för eventuella överraskningar som kan uppstå eller om vi behöver köpa in nya matchdräkter etc.

Klubben vill alltid prioritera barnens aktiviteter i första hand.

LAGKASSA
En lagkassa skall självklart varje lag ha att för att kunna använda till betalningar av mat på resor eller övriga aktiviteter. En rekommendation från klubben är att lägga lagkassan på en rimlig nivå där man har ett rörelsekapital.

DELTAGARAVGIFTER/MEDLEMSAVGIFTER

Varje barn och ungdom erlägger en deltagaravgift som varierar beroende på ålder.

Att vara enbart medlem i Mora IK kostar 150 kronor för barn och ungdomar upp till 20 år.

 • TKH 150 kronor/säsong medlemsavgift
 • U 9 -2000 kronor/säsong inklusive medlemsavgift
 • U10 -2200 kronor/säsong inklusive medlemsavgift
 • U 11 -2500 kronor/säsong inklusive medlemsavgift
 • U12 -2900 kronor/säsong inklusive medlemsavgift
 • U13 -3200 kronor/säsong inklusive medlemsavgift
 • U14 -3600 kronor/säsong inklusive medlemsavgift
 • U16 -4500 kronor/säsong inklusive medlemsavgift
 • Flick -1500 kronor/säsong inklusive medlemsavgift

Exempel på vad avgifter och arbetet för föräldrar ger åter för spelare/medlemmar i Mora IK ungdomsishockey.

 • En hockeyklubb med många lag och som har långvarig tradition att jobba med barn och ungdomar.
 • Istider i stegrande utsträckning
 • Matchkläder
 • Träningsmateriel
 • Utbildade tränare
 • Tränararvode U15/U16
 • Material till tränare
 • Kansliavgifter till Dalarnas Ishockeyförbund
 • Domaravgifter
 • OH kostnader Mora IK kansli
 • Försäkringar för aktiva

LOK-STÖD

LOK-stöd kan sökas av alla idrottsföreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

KOMMUNALT BIDRAG
Det statliga LOK-stödet är inte samma sak som det bidrag du kan få för liknande verksamhet från din kommun. Ofta har de kommunala bidragen inte samma regler som det statliga LOK-stödet, bland annat kan ålder och ansökningstid skilja sig åt.

SISU- bidrag

Vi får ett bidrag från SISU Idrottsutbildarna för varje s.k. lärgrupp vi har vilket gör det otroligt viktigt att rapportera in alla möten där utbildning, samtal, reflektion finns med och det berör vår verksamhet.
Dessa bidrag är otroligt viktiga för oss för att utbildning på ledare ska fungera. För mer information och rapportering kontakta ungdomsansvarig i Mora IK.

NÄRVAROREGISTRERING

 • Närvaron på träningar och aktiviteter skall registreras på vår hemsida eller ladda ner appen till mobilen på Mora IK ungdomshemsida. Det blir en enkel sak att närvaroregistrera via appen. Tänk på att registrera alla typer av sammankomster.
 • Det är viktigt att alla sköter närvarorapporteringen då det är en viktig intäkt för klubben (se kommentaren om LOK stöd ovan)
 • Inloggning till hemsidan får ni av Ungdomsansvarig.
money
22
9
6
Mik