Föräldrapolicy

Vi inom Mora IK vill att du som förälder/målsman har förståelse för att ditt barns deltagande i Mora IK:s verksamhet ska ses som en möjlighet. Detta accepteras genom att dels betala förekommande föreningsavgifter och lagavgifter, samt efterleva föreningens stadgar och policydokument och även bidra med “arbetskraft” för att hålla kostnader låga för deltagande i vår verksamhet.

Föräldrar/målsmän inom Mora IK stöttar och hjälper sitt och andras barn/ungdomar att kunna ha kul och njuta och att delta i vår verksamhet inom Mora IK.

Vi föräldrar/målsmän:

  • Hjälper till
  • Uppmuntrar våra barn
  • Respekterar alla
  • Stöttar alla
  • Utbildar genom att medverka
  • Är förebilder som föräldrar!
  • Vid problem eller funderingar tar ni som förälder i första hand kontakt med lagets ledare och därefter ungdomsansvarig i Mora IK.
  • Vi följer Mora IK:s stadgar och regler samt idrottsrörelsens regelverk
  • Läser föräldrafoldern och efterföljer hemmaplansmodellens riktlinjer för föräldrar
Bild1_res
3
1