Digital kommunikation
i Mora IK

Så mycket som möjligt av klubben kommunikation ska ske via “svenska lag”, där möjligheten till både sms och mail finns för  snabb kommunikation. Om ni har frågor om vår digitala plattform vänligen kontakta ledarna i respektive lag.

 

Att tänka på:

  • Tänk på att aldrig skriva personliga kommenterar eller liknande på våra kommunikationskanaler.
  •  Använd inte bilder på personer om de själva eller deras målsmän inte har godkänt detta.
  • Respektera våra digitala ytor med ett vårdat språk.
  • Vid problem med vad som skrivs vänligen kontakta vårt kansli och närmast ansvarig tjänsteman.

Månadsbrev

Detta är ett önskemål att varje lag skriver ett månadsbrev som berättar vad som händer i laget.

Brevet bör också läggas upp på er egen hemsida som en nyhet.

Brevet bör enkelt beskriva vad man har gjort, vad man gör just nu och vad man tänkt sig framöver. Brevet skrivs av lagledarna tillsammans med istränarna.

 

Förslag på innehåll

Berätta hur ni jobbar i lagen och att man spelat match och hur det gick, vad man gör på träningar/fys, stämning i gruppen, framsteg både som lag och individuellt, ledarutbildningar, redovisning av andra lagaktiviteter, arbetsinsatser för laget mm.

Det bör publiceras I slutet på varje månad och ligga till grund för nästa månads planering

Informationsträffar/Utbildning

Ungdomsansvariga skall hålla en till två informationsträffar varje säsong för samtliga föräldrar till våra barn och ungdomar. Syftet är att berätta om hur vi ser på verksamheten och hur vi arbetar i föreningen med olika perspektiv.

14
23
Bild1_res2