Ledarpolicy

En ledare i Mora IK ska ha en positiv inställning till sitt ledarskap, vara lyhörd och ödmjukt kunna leda spelare samt stötta dem så att de utvecklas både individuellt och i laget. Alla människor har lika värde och skall behandlas likvärdigt oavsett etnicitet, religion, ålder,  kön eller sexuell läggning.

Ledare i Mora IK
ska:

  •   Vara en förebild och som visar Fair Play och Respekt i all vår verksamhet
  • Sätta spelaren i fokus ur ett helhetsperspektiv, där spelarens individuella utveckling, socialt, mentalt och idrottsmässigt ska prioriteras före lagets resultat.
  • Känna till och följa föreningens överenskomna mål och policy.
  • Vara en ”ambassadör” för Mora IK
  • Samarbeta och skapa goda relationer mellan spelare, föräldrar, ledare, andra lag inom föreningen, våra motståndare, domare och med andra som finns i vår verksamhet .
  • Uppmuntra till deltagande i fler olika idrotter för våra spelare för att skapa en så god rörelsebas som möjligt. Se vårt nya mål med träningstid för att kunna medverka i Mora IK.
  • Väcka nyfikenhet, motivera och inspirera och coacha samt ge feedback på ett positivt sätt.
  • Följa ishockeyförbundets ABC pärm samt Mora IK:s styrdokument.
14
15
8