Ledarutbildningsplan

Internt

Ledarträffar med varierande ämnen som rör tränarskapet kommer arrangeras.
Framförallt kommer de mjuka värdena att tas upp – såsom ledarskap, motivation, engagerad träning, glädje etc.

Hockeykonsulenten- Besöker oss två gånger per säsong och kommer med ny input och bra fortbildningar ifrån förbundet.

En gång om året kommer klubben att arrangera sk. Lokal Grundkurs som ger behörighet om det finns behov i klubben.

Externt – SIF förenings utb. bas

Alla istränare och assisterande tränare har möjlighet att gå kurser som arrangeras av klubb eller förbund. Anmälan sker I samråd ungdomsansvarig.

Kursprogram finns på Dalarnas Ishockeyförbunds hemsidaAlla huvudansvariga tränare måste ha vederbörlig utbildning alt. en tydlig utbildningsplan.

Alla ledare ska vara uppdaterade med klubbens policy – utbildning I detta sker kontinuerligt och framförallt nya ledare har detta som obligatorium.

7
Bild1_res3
1