Nivåpolicy


Ungdomshockey 13-16 år

Nu har vi gått ifrån barnishockeyn och träder in i ungdomshockeyn.

Skillnaden blir att när vi kommit så här långt börjar vi med viss nivåanpassning. Fortfarande gäller klubbens motto ”så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt ”, som grundtanke. Men vi i Mora IK känner att det nu börjar att i viss utsträckning bli viktigt med att få utmaningar på sin egen nivå och att träna kontinuerligt. Både match och träningar är lika viktigt för oss i Mora IK vilket betyder att allt är en utbildning för att utveckla våra barn och ungdomar i vår idrott.

I U15/16 spelar Mora IK i 3 olika serier och dessa tränar i två träningsgrupper.

    • U 15
    • U 16 Div 1
    • U 16 Region

I U15-16 lagen (lag 1 och 2) så jobbar utan att matcha lagen men självklart matcha individ. I U16 Region (lag 3) sker matchning av laget.

U13-U14

Tränarna i respektive lag samt klubbens ungdomsansvarig ansvarar för nivåanpassningen.

Nivåbedömningen görs utifrån bl.a. spelförståelse, tekniskt kunnande och fart men också mental mognad. Att man är längre fram rent fysiskt ska spela mindre roll. Andra parametrar är träningsvilja, engagemang och attityd. Träningstid är ett nytt begrepp som är en parameter för fysisk status för att delta i matchspel i U13-U14.

Detta gör att våra ungdomar kan delta i flera idrotter som skapar de bästa förutsättningarna för ett långvarigt idrottande.

( exempel spelare som har andra träningar under veckan kan i samråd med tränaren i laget visa att man är aktiv inom idrottsrörelsen och har en bra träningsgrund).

Träning
– Eftersträva minst 20 spelare + målvakter på träning.
– U13 kan skicka spelare uppåt våra lag men med samtycke med spelaren.
– Ledarna i respektive grupp ska verka för att så många som möjligt  får  chansen  att  träna ”uppåt”.

Match

Serie
– 15 spelare + målvakt 
– Ingen matchning, alla spelar lika mycket.
– Eftersträva lika många matcher för alla spelare.

Träningstid behövs för att man skall delta i matchspel vilket betyder att man bör ha en fysisk status för att spela matcher i U13-14. Det innebär att man kan utöva flera idrotter samtidigt. Bedömning av träningstid sker alltid i samråd med tränaren.

Cuper

– Alla ska ha deltagit i cuper när säsongen är slut. 
– Ingen matchning under cup I U13- 14

U14 DM matcher
– Alla spelare deltar, om fler än 20 så får man dela på matcherna i DM.

U15-U16

U15 samt U16  ( se lag 1-2)

När man kommit så här långt så ska det finnas möjlighet att satsa fullt ut för att försöka bli duktig i sin sport. Men det ska alltid finnas möjlighet att spela på sin egen nivå. Grundtanken för Mora IK Ungdom ligger kvar: ”Så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt.

I praktiken betyder det att man, om det finns underlag, delar upp gruppen i två lag. Tränarna i organisationen har ansvar för att det finns en bra kommunikation mellan grupperna, som verkar för ett gott utvecklingsklimat för individen.

Viljan att tävla och träna är viktig!!

Match

Serie

– 15 spelare + målvakt
– Ingen matchning, alla spelar lika mycket.
– Eftersträva lika många matcher för alla spelare.

Träningstid behövs för att man skall delta i matchspel

Cuper

– Alla ska ha deltagit på lika många cuper när säsongen är slut.
– Ingen matchning under cuper

U16 Region (se lag 3)

Här spelar och tränar de som för tillfället har kommit lite längre i sin utveckling.  Vilket innefattar rätt inställning och attityd, att vara en bra kamrat vilket är ett grundkrav i Mora IK, förutom de sportsliga kvalifikationerna.  Man spelar i U16 Region samt deltar i U16 Div 1, med de som inte spelar  i Regionslaget för tillfället. Det kan också bli aktuellt att vissa spelare får möjligheten att prova på J18 Div 1, men också J18 Elit. All flytt av spelare sker i samråd med spelare och till det lag där spelaren skall medverka.

I U 16 Region ”låser”  man 10 spelare som inte får spela U16 Div 1 enligt de regler som finns inom svenska ishockeyförbundet.

Match

Serie

– 15 spelare + målvakt
– Matchning av enheter sker.

Cuper

– Alla ska ha deltagit på cuper när säsongen är slut.
– Matchning av enheter sker.

]Rekryteringar/Spelarövergångar
– Rekrytering av spelare till Mora IK kan ske under säsong. Om detta sker så är det ungdomsansvarig som ansvarar för hur detta skall ske och om. Enligt de regler som finns i svensk idrott och svensk ishockey så kan en spelare byta klubb hur många gånger som helst.

– Mora IK U16 elitlag har möjlighet att ta in spelare för testspel under säsong.
– Alla rekryteringar skall göras med långsiktighet och det skall vara spelare med kvaliteter som gör att de kan vara aktuella för NIU på Mora gymnasium i förlängningen och våra J 18 samt J 20 lag.
– Testspel hos andra föreningar ska alltid förankras hos huvudansvarig tränare I laget och allra helst med ungdomsansvarig/Junioransvarig. Detta alltid ske under dialog för allas bästa.

Om det finns intresse för spelare att lämna Mora IK eller ansluta sig till Mora IK skall det först tas en diskussion med spelare/föräldrar och den förening spelare önskar gå till eller lämna. Avsikten är att så långt som möjligt göra det till en vinn-vinn situation utan förlorare. Ungdomsansvarig tillsammans med Junioransvarig för samtal med parterna.