Sociala medier

I dagen samhälle behövs en policy för sociala medier. I grund och botten handlar det bara om sunt förnuft och gott omdöme. Samma regler och förhållningssätt gäller på webben som i andra sammanhang. Har man tystnadsplikt om vissa frågor, så gäller tystnadsplikten förstås på samma sätt på nätet.  Vissa är för försiktiga och andra är alldeles för orädda.

Då det oftast handlar om snabb, enkel och billig kommunikation så kan sociala medier vara ett mycket effektivt sätt för klubben att kommunicera med medlemmar och andra intressenter. Räckvidden i sociala medierna är mycket stor, vilket medföra ett viktigt komplement till spridning av budskap och information på ett snabbt och effektivt sätt.

Mora IK vill uppmuntra till allt det goda som sociala medier kan föra med sig, som relationsbyggande och erfarenhets- och kunskapsutbyte. Men vi vill också förhindra att vi skadar klubben, medlemmar, samarbetspartner eller vänner.

Sociala medier får ej användas på ett sätt som är kränkande på något sätt för din kompis, ledare funktionär eller andra i din omgivning. Situationer som kan uppstå får skötas av våra ledare i samråd med ungdomsansvarig. Kränkande av personer kan leda till avstängning.

Socialmedia
Socialm